Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδικού Σταθμού

Ο χώρος του παιδικού μας σταθμού αποτελείται από αίθουσες δραστηριοτήτων:

– Αίθουσα Μουσικής Προπαιδείας με το σύστημα ORFF

– Αίθουσα Χορού και Θεατρικού Παιχνιδιού

– Αίθουσα Εικαστικών

– Αίθουσα Πολλαπλών Δραστηριοτήτων (Playroom)

Tα παιδιά με τις υπεύθυνες νηπιαγωγούς του τμήματός τους, μετακινούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας στις αίθουσες ανάλογα με την εκάστοτε δραστηριότητα, σύμφωνα πάντα με το εβδομαδιαίο μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έτσι τα παιδιά εναλλάσσουν εικόνες και ερεθίσματα και αποφεύγουμε να παραμένουν σε ένα χώρο / τάξη καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες πραγματοποιούνται με  διαθεματική προσέγγιση καθώς και μέσα από βιωματική και συνεργατική μάθηση.


Μέσα στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες:

 • – Διαδραστικός πίνακας
 • – Aγγλικά (καθημερινά)
 • – Θεατρικό παιχνίδι
 • – Μουσική – Χορός
 • – Μουσική Προπαιδεία (Σύστημα Orff)
 • – Εικαστικά
 • – Κηπουρική (Φτιάχνουμε το δικό μας μποστάνι)
 • – Μαγειρική
 • – Υπολογιστές
 • – Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
 • – Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρα, κλπ)

Επιπλέον, στο ημερήσιο πρόγραμμά μας περιλαμβάνονται δραστηριότητες που σα στόχο έχουν την:

 • – Γλωσσική ανάπτυξη
 • – Ψυχοκινητική ανάπτυξη
 • – Συναισθηματική ανάπτυξη
 • – Ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • – Αισθητική αγωγή και δημιουργία

music3

photo2

photo1

P2280057