Σχολικό Παιδικού Σταθμού

Το σχολικό λεωφορείο του παιδικού μας σταθμού είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών και των συνοδών (προστασία αυχένα, ατομική ζώνη ασφαλείας κ.α.)

schoolbus2

bus

schoolbus