Μουσική προπαιδεία σύστημα ORFF

Οι  στόχοι των μαθημάτων του μουσικοκινητικού υτήματος CARL ORFF είναι τα παιδιά μας να έχουν κατακτήσει στο τέλος της χρονιάς την έννοια του ρυθμού, τις νότες, την έννοια της διακοπής  (παύσης) και του τέλους!

Εκτός όμως από το γνωστικό αντικείμενο της μουσικής, η ίδια η μουσική θα έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, στην κοινωνικοποίησή τους, στη δημιουργικότητά τους και στην καλλιέργεια της αγάπης τους για τη μουσική!!

Σκοπός είναι τα παιδιά να μάθουν να δημιουργούν το δικό τους μουσικό κόσμο ως άτομα και ως ομάδα, να συνεργάζονται μέσα από τα παιχνίδια καθώς και μέσα από μικρά μουσικά συνολάκια!

Με τη βοήθεια λοιπόν του CARL ORFF και άλλων μουσικών παιχνιδιών, αυτοσχέδιων και μη, θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Εισαγωγή στο ρυθμό  με παιχνίδια, μαθαίνουμε  βιωματικά την έννοια της παύσης και γνωρίζουμε τα κρουστά όργανα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Μαθαίνουμε τα μουσικά όργανα, τους ήχους και τραγουδάκια. Εισαγωγή στις νότες με παιχνίδια.

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Παίζουμε και μαθαίνουμε βιωματικά τις αξίες των νοτών. Πειραματιζόμαστε και δημιουργούμε μικρά μουσικά σύνολα με τα οποία «συνοδεύουμε» τα αγαπημένα μας τραγουδάκια!

ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ: Κάνουμε επαναλήψεις σε όσα μάθαμε όλη τη χρονιά με πολλά παιχνίδια και προετοιμάζουμε την καλοκαιρινή μας γιορτούλα!!

 

Μαρίνα Μπενέκου

Νηπιαγωγός – Μουσικός 

carlorff

carlorff2