Οι Δραστηριότητές μας​

Οι Δραστηριότητές μας​

Οι Δραστηριότητες του Σχολείου μας

Τα παιδιά μας απασχολούνται σε μία πληθώρα δραστηριοτήτων από ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Οι μαθητές μας έρχονται καθημερινά σε επαφή με την αγγλική γλώσσα, μέσα από παιχνίδια, τραγούδια και δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία τους. Το πρόγραμμα των Αγγλικών υλοποιείται από καθηγήτρια Αγγλικών με εμπειρία στην προσχολική ηλικία.

Έτσι, εξοικειώνονται με τη χρήση της γλώσσας με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.

Το μουσικοκινητικό σύστημα Orff είναι πρόγραμμα κατάλληλο για την προσχολική ηλικία, στο οποίο τα παιδιά μέσα από ρυθμικές και μελωδικές δραστηριότητες, τη χρήση κρουστών οργάνων και την αξιοποίηση του σώματος, διδάσκονται με βιωματικό τρόπο τα συστατικά της μουσικής (ρυθμός, ήχος, μελωδία, αρμονία). 

Εκτός όμως από το γνωστικό αντικείμενο της μουσικής, η ίδια η μουσική θα έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, στην κοινωνικοποίησή τους, στη δημιουργικότητά τους και στην καλλιέργεια της αγάπης τους για τη μουσική!

Προαιρετικές Δραστηριότητες

Στο σχολείο μας υπάρχει η δυνατότητα επιλογής επιπλέον δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών

Επικοινωνία