Νηπιαγωγείο​

Νηπιαγωγείο​

Προνήπιο και Νηπιαγωγείο

Στο νηπιαγωγείο μας η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται. Τα παιδιά προσεγγίζουν και ανακαλύπτουν τη γνώση, η οποία με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο εύκολα κατανοητή.

Η μέθοδος διδασκαλίας γίνεται ομαδοκεντρική. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται σ΄ ένα χαρούμενο περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, όπου οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τον διάλογο και την ερευνητική διάθεση.

Previous
Next
Previous
Next

Καθημερινά στοχεύουμε στην:

  • Συναισθηματική ενδυνάμωση
  • Επικοινωνία
  • Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη
  • Προετοιμασία για την ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό σχολείο.
αποφοιτοι
%
Ικανοποιημενοι γονεισ
Δραστηριότητες

Τα τμήματά μας

Σε αυτή την ηλικία η καθημερινότητα των παιδιών μας γεμίζει με ερεθίσματα και δραστηριότητες που στοχεύουν στην κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Η ενεργητικότητά τους αλλά και η τάση τους να επεξεργάζονται, να κατανοούν και να εκφράζονται με το δικό τους τρόπο, γίνονται η βάση για την ομαλή τους κοινωνικοποίηση!

Το ταξίδι της μάθησης ξεκινά πάντα μέσα από το παιχνίδι και τις ομαδικές μας δραστηριότητες!
Τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες, αναπτύσσονται γλωσσικά, εξελίσσουν τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφρασή τους!
Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και ξεκινούν να δημιουργούν τις πρώτες τους φιλίες!!​

Στο πρώτο σκαλοπάτι της σχολικής μας ζωής είμαστε έτοιμοι να γνωρίσουμε τον κοσμο των προ-μαθηματικών, της προ-γραφής και της προ-ανάγνωσης. Δραστηριότητες που αναπτύσσουν την προφορική τους έκφραση αλλά και τη λεπτή κινητικότητα, συνδυάζουν τη μουσική, τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι κλπ. Τα παιδιά προσεγγίζουν τη γνώση βιωματικά, μαθαίνουν να αυτοσχεδιάζουν, να δημιουργούν και να εκφράζονται με αποτέλεσμα τη συναισθηματική τους ωρίμανση και ενδυνάμωση.

Ένας καινούργιος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας! Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά. Τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε την τάξη προτείνονται από τη νηπιαγωγό με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών και επιλέγονται από τα ίδια τα παιδιά! Τα παιδιά αποκτούν ενεργο συμμετοχή καθημερινά, εκφράζουν απόψεις, διατυπώνουν απορίες, προβληματισμούς και προτείνουν λύσεις! Τα θέματά μας προσεγγίζονται διαθεματικά, στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Επικοινωνία