Παιδικός Σταθμός​

Παιδικός Σταθμός​

Mετα-βρεφικό και προ-προνηπιακό τμήμα

Στον παιδικό μας σταθμό τα παιδιά γνωρίζουν τους πρώτους φίλους και ανακαλύπτουν τον κόσμο μέσα από το παιχνίδι, με πολλή αγάπη και πάντα με τη συνεχή συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

Το παιδαγωγικό μας μοντέλο είναι παιδοκεντρικό, δηλαδή τοποθετεί το παιδί στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Previous
Next
Previous
Next

Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι και τα ερεθίσματα που λαμβάνουν καθημερινά, αναπτύσσουν την επικοινωνία, τη συνεργασία αλλά και ήπιες δεξιότητες.

Τα παιδιά μας στην τρυφερή αυτή ηλικία γίνονται μέλη μιας ομάδας, κοινωνικοποιούνται και κατακτούν τη γνώση με βιωματικό τρόπο.

αποφοιτοι
%
Ικανοποιημενοι γονεισ
Δραστηριότητες

Τα τμήματά μας

Σε αυτή την ηλικία η καθημερινότητα των παιδιών μας γεμίζει με ερεθίσματα και δραστηριότητες που στοχεύουν στην κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Η ενεργητικότητά τους αλλά και η τάση τους να επεξεργάζονται, να κατανοούν και να εκφράζονται με το δικό τους τρόπο, γίνονται η βάση για την ομαλή τους κοινωνικοποίηση!

Το ταξίδι της μάθησης ξεκινά πάντα μέσα από το παιχνίδι και τις ομαδικές μας δραστηριότητες!
Τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες, αναπτύσσονται γλωσσικά, εξελίσσουν τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφρασή τους!
Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και ξεκινούν να δημιουργούν τις πρώτες τους φιλίες!!​

Στο πρώτο σκαλοπάτι της σχολικής μας ζωής είμαστε έτοιμοι να γνωρίσουμε τον κοσμο των προ-μαθηματικών, της προ-γραφής και της προ-ανάγνωσης. Δραστηριότητες που αναπτύσσουν την προφορική τους έκφραση αλλά και τη λεπτή κινητικότητα, συνδυάζουν τη μουσική, τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι κλπ. Τα παιδιά προσεγγίζουν τη γνώση βιωματικά, μαθαίνουν να αυτοσχεδιάζουν, να δημιουργούν και να εκφράζονται με αποτέλεσμα τη συναισθηματική τους ωρίμανση και ενδυνάμωση.

Ένας καινούργιος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας! Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά. Τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε την τάξη προτείνονται από τη νηπιαγωγό με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών και επιλέγονται από τα ίδια τα παιδιά! Τα παιδιά αποκτούν ενεργο συμμετοχή καθημερινά, εκφράζουν απόψεις, διατυπώνουν απορίες, προβληματισμούς και προτείνουν λύσεις! Τα θέματά μας προσεγγίζονται διαθεματικά, στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Επικοινωνία